Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013


    Ο θεσμός της Μαθηματικής Εβδομάδας αποτέλεσε για πολλά χρόνια πόλο έλξης όσων αγαπούν τα Μαθηματικά. Έδωσε και συνεχίζει να δίνει την ευκαιρία σε όλους να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στις εργασίες που αφορούν τις νέες ανακαλύψεις, τις νέες αντιλήψεις, τις νέες σκέψεις, τη διαρκή ενημέρωση με άξονα τις εφαρμογές στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά. Η Μαθηματική Εβδομάδα προεκτείνει τη δράση της με παράλληλες εκδηλώσεις, εκθέσεις βιβλίων, ζωγραφική, βραβεύσεις πρωτότυπων εργασιών και δραστηριοτήτων. 
   Η Μαθηματική Εβδομάδα έχει ως στόχο να προβάλει το γόνιμο διάλογο και τον προβληματισμό στα πλαίσια της διαθεματικής, διεπιστημονικής προσέγγισης, αναζητώντας απαντήσεις για το ρόλο των Μαθηματικών έξω και πέρα απ΄ το σχολείο, τη σχέση με τις νέες τεχνολογίες, τη συμβολή στη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, στην παιδαγωγική αξιοποίηση και τη διδακτική μεθοδολογία, στην αναζήτηση του Μαθηματικού ορθολογισμού, στις επιστήμες, στην τέχνη, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό.