ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ιωσηφίδης Νίκος, Μαθηματικός - ΒΕΡΟΙΑ